TUYỂN DỤNG

Gia đình Mitssy luôn chào đón bạn

Thành lập từ năm 2012, Mitssy (trước là Ahometo) có sức tăng trưởng ấn tượng cả về doanh thu, số lượng khách hàng đã phục vụ, lẫn nhân sự qua từng ngày. Để đáp ứng sự phát triển, Mitssy luôn tìm kiếm những bạn trẻ có tình yêu với cái đẹp trong lĩnh vực nội thất cùng đồng hành với Mitssy.

Bạn muốn đi cùng Mitssy trên con đường phát triển này chứ?

Hãy gửi CV vào mail [email protected]Mitssy sẽ cân nhắc và lựa chọn các vị trí phù hợp dành cho bạn.