Masteri - Anh Thụy

Hạng mục
Thiết kế, xử lý phần thô, thi công, lắp đặt nội thất
Diện tích
63m²
Phong cách
Contemporary